miércoles, 13 de septiembre de 2017

Projectes de centre

El curs 2013-2014 es va introduir per al treball dels valors una nova metodologia que es va nomenar  “Projectes Transversals de Centre”.

Des de llavors no hem parat mai de treballar així, de manera que això ja forma part del nostre ADN

 • Si vols tenir veu al centre!

 • Si vols participar en la seva millora!

 • Si vols gaudir fent alguna cosa diferent!

Has de participar en algun dels projectes. Anima't !!


Objectius

 • Implicar l’alumnat de l’ESO en els projectes del centre.
 • Oferir un espai dins l'horari lectiu per al treball del projecte.
 • Crear un eina inter-nivells d’educació en valors, treball competencial i cohesió social.
 • Potenciar en l’alumnat el sentiment de pertinença al centre i a la comunitat educativa.
 • Millorar els sentiments de responsabilització i autoestima.

Metodologia

El curs 17 -18 començarem amb un total de 6 projectes.
Tots els cursos d’ESO fan tutoria el mateix dia de la setmana a la mateixa hora.
Una hora de cada 3 ó 4, es troba cada coordinador de projecte amb els representants de cada grup classe, ( 2 ó 3) acompanyat d’algun altre professor/a si és possible. Els delegats de classe es reuniran simultàniament amb el director. Durant aquella hora es treballa el projecte seguint la programació del coordinador responsable.
L’assignació dels alumnes als projectes és una part molt important del procés i requereix del tutor i dels coordinadors de cicle una dedicació acurada. A cada projecte s’han d’assignar entre 1 i 2 representants de cada classe.  

Durant el curs, el tutor, d’acord amb el coordinador del projecte, pot atendre peticions de canvi de projecte dels alumnes.
L’hora de tutoria següent tots els representants han d’exposar a la classe els acords de la reunió anterior i participar de les propostes dels seus companys d’aula, que serviran d’aportació a la propera assemblea de projecte. 

Quins projectes?

   
   Encara que durant el curs en poden sorgir de nous, de moment...
 •     Assemblea de delegats i delegades. 
 •     Biblioteca. 
 •     Convivència. 
 •     Escoles verdes. 
 •     Ordinadors a l'aula.
 •     Reading Club.
·    
 Posem-ho en marxa!

14 de setembre


A tutoria, el tutor explica cada projecte mitjançant el bloc i els alumnes escullen el projecte del qual volen formar part.

Cal omplir un full de tria indicant les preferències.El tutor assigna un màxim de 2 alumnes a cada projecte considerant:
 • ·     Les preferències, l'actitud i l’orientació de    l’alumnat.
 •      Criteris de paritat i diversitat.

Sessions de projectes
Són sempre a l'hora de tutoria:

 • 3 octubre
 • 7 de novembre
 • 12 de desembre
 • 16 de gener
 • 6 de febrer
 • 6 de març
 • 17 d'abril
 • 8 de maig
 • 15 de juny

  15 de juny


  Sessió final. Valoració del projecte.